Hotline >> Mymamar: +951 512641     Vietnam: +84 888 60 99 68     Email: info@socon.com.mm
Vietnam English Chinese
Dự Án
Dự án đang thực hiện
Dự án đã hoàn thành
Trang chủ » Dự Án » Dự án đang thực hiện
Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
Dự án nhà máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam chuyên sản xuất, gia công các loại nhôm định hình tại KCN Long Giang, Tiền Giang.
Dự án do Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam đầu tư có tổng vốn là 12 triệu USD được xây dụng trên khu đất có diện tích 70.000 m2. Công ty CP Socon Việt Nam là đơn vị tổng thầu, thiết kế và thi công xây dựng dự án.

  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
  • Nhà Máy Công Ty Tnhh Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
THÔNG TIN
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam
Vị trí
: KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, H. Tân Phước, Tiền Giang
Quy mô : 70,000m2
Phạm vi : Thiết kế và thi công
Tiến độ : 7,5 tháng, từ 08/2016 - 03/2017

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved