Hotline >> Mymamar: +951 512641     Vietnam: +84 888 60 99 68     Email: info@socon.com.mm
Vietnam English Chinese
Giới Thiệu
Tổng Quan Socon
Ban điều hành
Sơ đồ tổ chức
Dịch vụ cung cấp
Tầm nhìn - Chiến lược
Giá trị Socon
Nguyên tắc hoạt động
Trang chủ » Giới Thiệu » Operating Principles» Tiến độ
Tiến độ

Tiêu chí để đánh giá một dự án thành công hay không đó chính là hiệu quả kinh tế mà dự án đó mang lại, chất lượng dự án, tiến độ thực hiện dự án, … Đa phần, các công trình xây dựng đều chậm tiến độ bàn giao và điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến lợi ích các bên liên quan. Để một dự án được bàn giao đúng tiến độ thi công, công tác quản lý tiến độ thi công phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học.

Socon chúng tôi luôn đặt tiến độ lên hàng đầu. Các bộ phận luôn phải phối hợp chặt chẽ với nhau để có một kế hoạch tốt từ việc lên kế hoạch mua hàng, mua hàng, vật tư về công trường cho đến khi sử dụng hết.

Mặc dù trong quá trình thi công luôn xuất hiện các yếu tố có thể làm thay đổi tiến độ, nhưng chúng tôi luôn bám sát để đạt được tiến độ mà mình đã hoạch định.


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved