Hotline >> Mymamar: +951 512641     Vietnam: +84 888 60 99 68     Email: info@socon.com.mm
Vietnam English Chinese
Giới Thiệu
Tổng Quan Socon
Ban điều hành
Sơ đồ tổ chức
Dịch vụ cung cấp
Tầm nhìn - Chiến lược
Giá trị Socon
Nguyên tắc hoạt động
Trang chủ » Giới Thiệu » Dịch vụ cung cấp
Dịch vụ cung cấp
Socon cung cấp các dịch vụ thi công trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp. Các dịch vụ trong thi công giao thông và công nghiệp nặng. Chi tiết như sau:


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved